Luc Bollaert Artistiek
Logo's

Hierbij een greep uit de reeks logo’s die werden ontworpen over een tijdspanne van enkele jaren. Allen werden gebruikt in allerlei publicaties van de opdrachtgevers, bedrijven, instellingen, verenigingen,…
Bij de creatie werd getracht een grafisch herkenbaar beeld voor te stellen, ofwel van de activiteit op zich ofwel in een herkenbare vormgeving, alles opdat het logo zou blijven haperen in het visueel geheugen.


REDDIE TEDDY - kinderopvang

ITEC isolatietechnieken

REGIONAAL INTERMUTUALISTISCH COLLEGE groep van mutualiteiten

GYMNA Turnvereniging

ACV TEXTURA textielvakverbond

FUN speelgoedketen

SPACE project management

VISSERIJCOMMISSIE Oost-Vlaanderen